podjetje za storitve in trgovino d.o.o.

  

FAKTORING

Faktoring je finančna storitev, pri kateri podjetje odstopi svojo nezapadlo terjatev faktorju, ki vrednost terjatve, zmanjšano za provizijo, takoj izplača prodajalcu terjatve.

Omogoča vam:

  • izboljšanje finančne likvidnosti,
  • povečanje kreditne sposobnosti,
  • izboljšanje bonitetne ocene,
  • povečanje konkurenčnosti

DOBAVITELJSKI FAKTORING

Gre za vrsto faktoringa pri katerem vam faktor poravna obveznosti do dobaviteljev.

Omogoča vam:

  • podaljšanje plačilnih rokov,
  • redno plačevanje obveznosti do dobaviteljev,
  • koriščenje popustov v primeru predčasnih plačil.