podjetje za storitve in trgovino d.o.o.

  

IZTERJAVA

Za učinkovito izterjavo je bistvenega pomena, da z njo pričnemo zelo zgodaj.

Najprej vzpostavimo kontakt z dolžniki terjatev, ki nam jih posreduje naročnik. S telefonskimi klici in pisnim opominjanjem vzpodbudimo dolžnika k plačilu zapadlih terjatev.

V kolikor s tem nismo uspešni in terjatve še vedno niso poplačane, vam ponudimo tudi sodno izterjavo na podlagi pooblastila odvetniku.