podjetje za storitve in trgovino d.o.o.

  

UNOVČEVANJE TERJATEV

Unovčevanje terjatev obsega nabor storitev, ki podjetjem pomagajo pri zagotavljanju finančne stabilnosti in poplačilu predvsem zapadlih terjatev.

PREDNOSTI:

  • suverenost upravljanja z lastnimi finančnimi tokovi ni okrnjena, saj se s potrditvijo ali zavrnitvijo predložene pobotne izjave svobodno odločate, kdaj in katere terjatve boste zapirali,
  • poslovnemu partnerju na korekten in nevsiljiv način ponudite možnost poravnave njegovih že dospelih obveznosti,
  • na podlagi odziva lahko sklepate kakšna je njegova resnična pripravljenost poravnati obveznosti, ter kako iskrene so njegove obljube,
  • če mi s postopkom nismo uspešni, vas ne bremenimo nobenih stroškov, knjižno stanje terjatev pri vašem dolžniku ostaja nespremenjeno.