podjetje za storitve in trgovino d.o.o.

  

VERIŽNE KOMPENZACIJE

Verižne kompenzacije pripravimo na podlagi terjatev, ki nam jih posreduje naročnik. Z ekipo strokovnjakov na področju upravljanja terjatev poiščemo gospodarske subjekte, ki so pripravljeni poravnati svoje obveznosti do dobaviteljev preko omenjenega inštrumenta.

Po potrditvah vseh členov verižne kompenzacije, nakažemo denar na TRR naročnika.